skip to Main Content

Doelstelling SFF

De SFF heeft ten doel, zonderwinstoogmerk, de fauna te beheren en schade veroorzaakt door fauna bij de grondgebruikers te voorkomen en te bestrijden, door onder andere uitvoering te geven aan het faunabeleid van de provincie als bedoeld in artikel 10 en 11 van de verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 en het faunabeheerplan van de FBE Flevoland.

De SFF geeft hier invulling aan door:

Contractuele afspraken met Rijksvastgoedbedrijf, het Waterschap Zuiderzeeland, Terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap en Natuurmonumenten) en individuele agrariërs om dagelijks jaarrond bij voornoemde partijen ver- en bejaag acties van overlast en schadeveroorzakende diersoorten te coördineren en uit te (laten) voeren. Denk hierbij aan diersoorten als ganzen, kraaien, zwanen, vossen en reeën.

Daarnaast handelt de SFF het valwild in de provincie Flevoland af. Dit betekent het afhandelen van aanrijdingen, al dan niet met dodelijk gevolg met reeën en vossen in heel de provincie Flevoland. Bij aangereden dieren wordt er met behulp van speciaal opgeleide honden actief nagezocht naar verkeersslachtoffers. Tevens worden verdrinkingen met reeën in heel de provincie Flevoland afgehandeld.

De SFF rapporteert en monitort op verzoek van de TBO en FBE de fauna in Flevoland.   

Door middel van nauwe samenwerking met de politie en OFGV wordt er in de rol van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (groene politie) actief gesurveilleerd, het faunabeheerplan gehandhaafd en wordt ondermijning tegengegaan.

Back To Top
Zoeken