skip to Main Content

Er zijn nog bordjes beschikbaar voor in de auto (Faunabeheer Flevoland). U kunt deze bestellen door € 15,– over te maken op rek.nr. NL49ABNA 0 47 64 48 352 t.n.v. Faunabeheer Flevoland te Zeewolde o.v.v. bordje Faunabeheer, met uw naam, adres en jachtveld. Na ontvangst van uw betaling zenden wij u per omgaande het bordje toe (deze bordjes zijn alleen bestemd voor jagers aangesloten bij Faunabeheer Flevoland).

Back To Top
Zoeken