skip to Main Content

Stichting Faunabeheer Flevoland

Op 26 juli 2021 heeft het bestuur van de Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF) besloten SFF te ontbinden. Het ontbindingsbesluit is ingegeven doordat het bestuur heeft geconstateerd dat SFF haar statutaire doelen, te weten het planmatig beheren van flora en fauna en voorkomen en bestrijden van schade bij grondgebruikers in Flevoland, in de toekomst niet meer zal kunnen behalen. Het draagvlak voor het verrichten van die activiteiten door SFF brokkelde af, het business model van SFF stond al enige tijd financieel onder druk en de vooruitzichten voor de toekomst waren niet positief. Daarom heeft het bestuur gekozen voor een gecontroleerde afwikkeling van SFF in de vorm van een ontbinding en vereffening, teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat de bij SFF betrokken partijen benadeeld zouden worden. 

Als gevolg van de ontbinding verkeert SFF nu in liquidatie. Het bestuur heeft mr. F.J. Bleker van Daniels Huisman Advocaten te Almelo aangesteld tot vereffenaar van SFF. De taak van de vereffenaar is om de lopende zaken van SFF af te wikkelen, het vermogen van SFF te liquideren en de schulden van SFF te voldoen. Als de vereffening is afgerond houdt SFF op te bestaan. 

De huidige jachtcontracten eindigen per 1 april 2022 en zullen worden uitgediend. SFF zal per 1 april 2022 echter geen gronden meer inhuren en derhalve ook geen jacht verhuren. De overige activiteiten van SFF zullen eveneens worden afgebouwd en in de toekomst niet meer door SFF worden verricht.

Indien u een vordering op SFF heeft, bijvoorbeeld uit hoofde van jachtpacht, kunt u deze bij mij indienen via maassenvandenbrink@danielshuisman.nl.Contactgegevens kantoor van de vereffenaar:

Daniels Huisman Advocaten
t.a.v. mevr. E.H.J. Maassen van den Brink
Postbus 31
7600 AA Almelo
maassenvandenbrink@danielshuisman.nl
Tel: 0546-760860

Back To Top
Zoeken