skip to Main Content

De eigenaar van landbouwgrond beschikt in principe over het zogenaamde jachtrecht. Dit jachtrecht kan worden verhuurd aan een ander. In Flevoland is dit jachtrecht in de meeste gevallen verhuurd aan de Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF). De SFF verhuurt dit jachtrecht op haar beurt weer door aan jachtcombinaties.

Naast deze jachtcombinaties zijn er een aantal beroepsmatige faunabeheerders in dienst van de SFF. Zij fungeren vaak als tussenpersoon en als vangnet bij dreigende schade. Deze opzet is in de loop der jaren “het Flevolandse Model” gaan heten. Deze constructie biedt vele voordelen:

  • de agrariër ontvangt €3,- per hectare per jaar
  • de agrariër heeft één aanspreekpunt bij (dreigende) schade of andere fauna gerelateerde zaken
  • de agrariër is niet afhankelijk van de beschikbaarheid van jagers. Bij (dreigende) schade kan de faunabeheerder de jagers ondersteunen of zelfs vervangen
  • de faunabeheerders vervullen een actieve rol bij het vroegtijdig signaleren van (dreigende) schade
  • de zogenaamde “toestemming grondgebruiker”, die nodig is om gebruik te maken van vrijstellingen of ontheffingen, is automatisch in de overeenkomst opgenomen
  • de SFF adviseert bij het aanvragen van ontheffingen of machtigingen

Jachthuurovereenkomsten hebben een contractperiode van 6 of 12 jaar. Wilt u uw gronden verhuren via de SFF? Neem dan contact met ons op!

Back To Top
Zoeken